El Centre Cultural Terrassa acull una sòbria i encertada mostra de gravats de Rembrandt, procedents de la col·lecció Furió.