A Concha Martínez Barreto li interessa mostrar els mecanismes de construcció de la memòria.