En pandèmia, les escenes nocturnes en bars del pintor Edward Hopper semblen cosa d’un món perdut.