Més de tres-cents anys de mirades artístiques esguarden l’espectador.