En una societat on la gran majoria dels creadors i creadores ens dediquem a activitats de mediació o educació, sorprèn el poc pes que tenen les assignatures humanístiques i d’art en l’ensenyament reglat.