Durant els propers mesos celebrarem el 125è aniversari del cinema publicant una sèrie de textos de Juan Bufill sobre algunes de les millors pel·lícules de la història.