El fantasma de la mantega persegueix Bertolucci també en la seva vida pòstuma.