Una mirada particular, a través dels elements gràfics, a l’exposició central de l’Any Brossa.