Una anàlisi dels convulsos fets que han alterat la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.