Velázquez

Art en erupció

Art en erupció

Els volcans són una forma, tan bona com qualsevol altra, d’emergència artística.